Avoin Ekosysteemi
Info

Asiakaskeskeinen Asumisympäristö

Asumisen uudet muodot ja palvelut toimitusympäristössä