Avoin Ekosysteemi
Toimijat

Avoimen Ekosysteemin Kehittäjät

Askeleen edelle!

 • Apetit Oyj
 • Arla Oy
 • GS1 Finland Oy
 • Analyteq Oy
 • Berner Oy
 • BookIT Finland Oy
 • eNexus Oy
 • Factum Pharma Oy
 • Futugene Oy
 • Foller Oy
 • Frosmo Oy
 • Makua Foods Oy
 • Hakonen Logistics Oy
 • Kotopro Oy
 • SSA Group Oy
 • Atria Oyj
 • Minimani Oy
 • HKScan Oy
 • HR Legal Services Oy
 • Lantmännen Unibake Finland Oy
 • LTP Logistics Oy
 • Orkla Suomi Oy
 • Polarica Oy
 • Seulo Palvelut Oy
 • Smart Mile Solutions Oy
 • Tokmanni Oyj
 • Via Esca Oy
 • Koivua Oy
 • Cubesta Oy